Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Đào tạo

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn là ngành học thuộc khối ngành Du lịch, Khách sạn, Dịch vụ cá nhân. Ngành học tập trung đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý khách sạn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí công việc từ nhân...

1 2 > >>