Khoa Du lịch và Ẩm thực được thành lập tháng 8 năm 2019 từ việc sáp nhập 2 khoa, khoa Du lịch và khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh. Khoa Du lịch có tiền thân trước đó từ bộ môn Việt Nam học của khoa Thực phẩm. Đến 2006 tách thành bộ môn Du lịch, sau đó nhập với khoa Quản trị kinh doanh thành khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch. Đến năm 2017 thành lập nên khoa Du lịch. Cũng trong năm 2017 này thành lập nên khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực, cho đến tháng 8 năm 2019 thành lập khoa Du lịch và Ẩm thực. Đến nay cùng với sự phát triển của Trường, khoa Du lịch và Ẩm thực đang đào tạo đội ngũ trí thức có chuyên môn cao trong lĩnh vực Dinh dưỡng, Ẩm thực, Du lịch và lữ hành, Nhà hàng – Khách sạn đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của xã hội.

          Hiện nay, khoa Du lịch và Ẩm thực đã có nhiều thay đổi và trưởng thành về mọi mặt. Khoa gồm 4 tổ bộ môn: Bộ môn khoa học Ẩm thực, bộ môn Khoa học Dinh dưỡng, bộ môn Lữ hành, bộ môn Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.